İstehsalat: “Qranit Sement”

Yüksək möhkəmliyə malik, tikintinin istənilən sahəsində istifadə olunan keyfiiyətli məhsul.